XINHONGQIAO HIGH & NEWS TECHNOLOGY

非金属加工方案解决专家

XINHONGQIAO.鑫虹桥高新技术

HQ-YA-500(C)切砖机

1、型号:HQ-YA-500(B)型

2、电源电压:380 V

3、电机功率:5.5 KW

4、主轴转数:1400 r/min

5、锯片直径:ф500 mm

6、可用锯片范围:ф350~ф600 mm

7、轨道长度:1200 mm

8、切割精度:0-0.3 mm

9、台面尺寸:400×500 mm

10、机头有效调节升降:0—300mm


相关标签: 耐火及炼钢辅助设备

移动端网站